FOCUS CỦA CHÚNG TÔI

Hầu hết chúng ta đã quen thuộc với Bitcoin trong cách này hay cách khác. Hầu hết chúng ta có thể không bao giờ được giao dịch Bitcoin, nhưng nhiều người trong chúng ta đều quen thuộc với Bitcoin là một khái niệm và là một cái gì đó của một "đồng tiền thay thế." Chúng tôi đọc và nghe về Bitcoin trong phương tiện truyền thông và chúng tôi thậm chí còn gặp phải các thương gia người bây giờ chấp nhận Bitcoin như một phương tiện trao đổi.

Cryptocurrencies và tài sản kỹ thuật số

Đọc thêm..

Sở Giao dịch Thương mại

Đọc thêm..

thanh khoản

Đọc thêm..